Privacy Policy

Laaste Updated Op 06-feb-2024
Effectieve Datum 06-feb-2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Company: HetSant Com.V ,Parklaan 22/7
2300 Turnhout, België, e-mail: jacqueline@jacquelinedesmet.be, telefoon: 0032/494545609 met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://jacquelinedesmet.be ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene Privacybeleid zal 180 dagen van kracht zijn vanaf het moment dat het herziene Privacybeleid op de Dienst wordt geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid inhouden. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 1. Informatie we bijhouden:

  Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke gegevens over u:

  1. Naam
  2. Email
  3. Mobile
  4. Adres
 2. Bewaren van uw informatie::


  We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts niet meer actief zijn of zolang als we ze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze werden verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 3. Uw rechten:

  Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op jacqueline@jacquelinedesmet.be. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om dezelfde gegevens te verwerken voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

 4. Cookies Etc.

  Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën, raadpleegt u onze Cookie Policy.

 5. Veiligheid:

  De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

 6. Functionaris voor klachten / gegevensbescherming:

  Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Jacqueline Desmet,  Parklaan 22/7 Turnhout, e-mail: jacqueline@jacquelinedesmet.be. Wij zullen uw bezorgdheid behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.